Piotr Jackowski

prawnik transakcyjny | rynek kapitałowy
 • jestem radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • prowadzę samodzielnie złożone projekt M&A (fuzje i przejęcia), także te dotyczące spółek publicznych i podmiotów regulowanych 
 • specjalizuję się w regulacjach prawnych dotyczących papierów wartościowych i rynków kapitałowych, w tym zagadnień dotyczących ofert publicznych oraz licencjonowania i nadzoru nad działalnością instytucji finansowych
 • świadczę kompleksowe usługi doradztwa korporacyjnego, doradztwa regulacyjnego dla firm inwestycyjnych, banków, funduszy inwestycyjnych i innych instytucji finansowych
 • sporządzam i negocjuję dokumentację prawną transakcji zarówno o krajowym jak i międzynarodowym zasięgu
 • prowadzę i koordynuję badania prawne due diligence
Jeżeli chcesz poznać mój pełen profil zawodowy lub chcesz nawiązać kontakt zapraszam na LinkedIn

Obszary specjalizacji / W czym mogę pomóc

 • sprzedaż lub kupno udziałów / akcji spółek (SPA)
 • sprzedaż lub kupno przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części lub innych aktywów (ZCP)
 • umowy inwestycyjne i umowy pomiędzy wspólnikami, w tym określenie tzw. exit scenario (SHA)
 • zakładanie nowych podmiotów oraz pomoc w zakresie kolejnych rund finansowania (startup, joint venture)
 • transakcje i kwestie regulacyjne dotyczące funduszy inwestycyjnych (FIZAN)
 • przygotowanie emitentów  do notowania ich akcji na GPW – dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na głównym parkiecie oraz na rynku NewConnect (IPO/SPO)
 • nabywanie znacznych pakietów akcji, przeprowadzanie publicznych wezwań, obowiązki sprawozdawcze emitentów (Tender Offer)
 • przygotowanie programu opcji opcji menedżerskich i innych programów motywacyjnych (Programy Motywacyjne)
 • kompleksowe umowy handlowe
 • restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • wykupy menedżerskie (MBO)

Doświadczenie zawodowe

Wykształcenie

 • 2019 Akademia Leona Koźmińskiego, Executive MBA
 • 2018 ESCP Europe,  International Management and Entrepreneurship
 • 2011 Yale University, Yale Summer Session Business Seminar
 • 2009 Szkoła Wyższa Olympus, studia podyplomowe: Giełda i rynki finansowe
 • 2005 Szkoła Główna Handlowa, studia podyplomowe: Polskie i europejskie prawo spółek
 • 2003 Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, magister prawa, seminarium z prawa handlowego
 • 2003 Centrum Prawa Amerykańskiego (Levin College of Law University of Florida wraz z WPiA Uniwersytetu Warszawskiego), Prawo amerykańskie

Rekomendacje

 • IFLR1000: w obszarach „Capital markets: equity” i „M&A”
 • Legal 500 EMEA: w obszarze „Capital markets: equity