Pasje Aleksandry Kopeć

Wysłuchaj fragmentu audycji, w którym gość opowiada o swoich pasjach i zainteresowaniach
Wysłuchaj całej audycji

Aleksandra Kopeć

FinTech Legal Advisor | PhD Candidate| Blockchain| Capital market| | AML & Compliance

Profil zawodowy gościa

  • Prawnik specjalizujący się w innowacjach na rynku finansowym, w tym w szczególności w rozwiązaniach opartych o technologię blockchain oraz kryptoaktywach.  
  • Doradza od strony prawnej i regulacyjnej zarówno start-upom (głównie z branży FinTech) jak i regulowanym podmiotom rynku kapitałowego w procesie cyfrowej transformacji. 
  • Obszar praktyki zawodowej obejmuje także kwestie związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
  • Aleksandra jest również pracownikiem naukowym i doktorantką w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego, gdzie pod kierunkiem prof. Wojciecha Popiołka przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Crowdfunding inwestycyjny w prawie Unii Europejskiej.”

Pasje gościa

podróże