Pasje Macieja Sadowskiego

Wysłuchaj fragmentu audycji, w którym gość opowiada o swoich pasjach i zainteresowaniach
Wysłuchaj całej audycji

Maciej Sadowski

Venture Partner

Profil zawodowy gościa

  • Z wykształcenia politolog (studia europejskie) i historyk filozofii (filozofia analityczna). W 2015 skończył studia doktorant w Instytucie Nauk Politycznych – pracy nie złożył, doktoratu nie bronił.
  • Animator przedsiębiorczości i wynalazczości w środowisku talentów naukowych i pionierów innowacji, głównie z zagranicy (współzałożyciel i prezes powołanej w 2012 r. Fundacji Startup HUB Poland). Fundacja zajmujące się promocją polskich szans rozwojowych wśród wynalazców i pionierów zaawansowanych technologii na świecie oraz wsparciem ich w pozyskaniu kapitału na dalszy rozwój.
  • Wolontariusz w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, potem w KIGu – obecnie przewodniczący Komitetu ds. Nowych Technologii i Innowacji Krajowej Izby Gospodarczej.
  • Był ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
  • Pracował w 3 funduszach VC, z czego dwa prowadził jako partner zarządzający.
  • Obecnie partner w StarFinder VC.

Pasje gościa

role playing games / Warhammer, fantastyka naukowa / fantasy