wskaźnik misyjności

autor hasła:

Radosław Kwiecień

Wysłuchaj fragmentu audycji, w którym gość proponuje swoje hasło do Autorskiego Słownika Transakcyjnego
Wysłuchaj całej audycji

Radosław Kwiecień

Członek Zarządu odpowiedzialny za ryzyko w Banku Gospodarstwa Krajowego

Profil zawodowy gościa

  • Związany jest z sektorem finansowym całe życie zawodowe.
  • Od 2001 r. pracował na stanowiskach menadżerskich w Banku Gospodarki Żywnościowej (obecnie BGŻ BNP Paribas). W latach 2012 – 2016 odpowiadał za operacje banku. W tym czasie był również członkiem komitetu zarządzania ryzykiem operacyjnym i ciągłości działania banku. Realizował projekty integracyjne banków podczas łączenia dwóch odrębnych organizacji. Wdrażał nowe systemy informatyczne dotyczące operacji bankowych oraz scentralizował procesy zarządcze w obszarze operacji. Wdrażał również outsourcing wielu procesów bankowych. Zaowocowało to zmniejszeniem kosztów oraz poprawieniem produktywności, efektywności i jakości pracy.
  • Obecnie w Banku Gospodarstwa Krajowego pełni funkcję członka Zarządu Banku odpowiedzialnego za ryzyko.

Pasje gościa

żeglarstwo, kolarstwo / rowery, góry / turystyka, muzyka, aktywne spędzanie wolnego czasu, literatura,