Transakcje z pasją: “Back to the Closing” czyli podróże w czasie jako nieodłączny element sporów post-transakcyjnych

Dominika Karsznia

Sezon 1
25 kwietnia 2021 r.
S01E01

W dzisiejszej audycji Transakcje z Pasją Dominika Karsznia opowie m. in. o:

  • swojej pierwszej znaczącej transakcji i o tym, czy 20 doradców transakcyjnych zgromadzonych w jednej sali to dobre rozwiązanie,
  • podróżach w czasie… jako nieodłącznym elemencie sporów post-transakcyjnch,
  • earn-out oraz o tym, jak precyzyjnie w języku naturalnym opisać skomplikowane formuły Excela i czy są do tego dobre narzędzia,
  • budowaniu u dzieci otwartości i wrażliwości na świat,
  • utrwalaniu na fotografiach swoich pasji i o tym, czy Excel może okazać się dobrym narzędziem do katalogowania wspomnień,

Autorski Słownik Transakcyjny: czym jest KUT i dlaczego warto podążać jego drogą.

Dominika Karsznia

Partner Zarządzający w spółce ValueMind

Profil zawodowy gościa

  • Dominika spędziła ponad 16 lat w środowisku transakcji międzynarodowych pracując na projektach z zakresu finansowego due diligence, modelowania biznesowego i wyceny.
  • Przez wiele lat koncentrowała się na projektach wsparcia w finansowych aspektach sporów prawnych realizowanych we współpracy z największymi kancelariami prawnymi w Polsce.
  • Jest współzałożycielką i partnerem zarządzającym firmy ValueMind specjalizującej się w analizach finansowych i wycenach dla potrzeb postępowań sądowych i arbitrażowych;
  • Jest żoną, matką trzech córek i ciekawą świata podróżniczką.

Pasje gościa

żeglarstwo, narciarstwo, fotografia, podróże
Jeżeli spodobał Ci się ten artykuł podziel się nim ze znajomymi:
Nota prawna

Informacje zawarte w audycjach „Transakcje z pasją” nie stanowią porady prawnej lub inwestycyjnej. Autor oraz osoby w nich występujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte przez odbiorców w sprawach ich dotyczących lub za decyzje inwestycyjne podejmowane na rynku finansowym, w oparciu o informacje przekazane w którejkolwiek z audycji.

Decyzje podejmowane przez odbiorców audycji w sprawach ich dotyczących lub decyzje inwestycyjne podjęte na rynku finansowym powinny być każdorazowo przeanalizowane w ramach konkretnego stanu faktycznego, który w zależności od okoliczności, podmiotu, który decyzje podejmuje, potrzeb, założonych celów oraz posiadanych środków będzie uzasadniał zastosowanie adekwatnych działań, w tym przyjęcie konkretnego ryzyka, w celu osiągnięcia oczekiwanych skutków, które decyzja ma wywołać.

Prywatne poglądy i opinie wyrażone w poszczególnych audycjach są prywatnymi poglądami i opiniami autora oraz osób w nich występujących i nie muszą pokrywać się z działaniami oraz stanowiskami podmiotów, w których te osoby są zatrudnione lub, z którymi współpracują.