Transakcje z pasją: Jak inwestować w startupy

Maciej Sadowski | Maciej Zajda

Sezon 1
29 maja 2021 r.
S01E06

Czy zgadzacie się z tezą, że jednym z głównych celów startupu jest… szybko i tanio obumrzeć?

W Transakcjach z pasją starup’we combo Maciej Sadowski i Maciej Zajda opowiedzą m. in.:

 • czym właściwie są startupy i rynek venture capital; czemu to nagle stało się czymś ważnym i innym od tego, co już znaliśmy.
 • czy to jest nisza, czy duży kawałek rynku; jakie są projekcje na przyszłość.
 • specyfika polskiego rynku na tle Europy i USA; dynamika, wzrosty, jasne i ciemne strony; moda na Polskę i CEE.
 • formalnie, z punktu widzenia prawnika czym charakteryzuje się rynek i proces transakcyjny; jak podchodzą do transakcji founderzy i #VC.

a także:

 • jak Markowie (Marek Borzestowski i Marek Michalski) zainspirowali Maćków (Sadowskiego i Zajdę) rynkiem kapitałowym i startupami.
 • kiedy kończy się transakcja czyli o magii parafy
 • czy founder musi być głodny, porzucić studia i pracować w garażu
 • wieloryby i jednorożce

Pasje: Warhammer (w jaką postać wciela się od lat Maciej Sadowski), capoeira (gdzie jest brazylijski klasztor Shaolin Macieja Zajdy), kwalifikowana turystyka górska (via ferraty) i… znowu rowery

Autorski Słownik Transakcyjny: LP (czyli liquidation preference, a może liquidity preference, a może jeszcze limited partner 😊 dwie literki, a dużo zamieszania z perspektywy prawnej).

Maciej Sadowski

Venture Partner

Profil zawodowy gościa

 • Z wykształcenia politolog (studia europejskie) i historyk filozofii (filozofia analityczna). W 2015 skończył studia doktorant w Instytucie Nauk Politycznych – pracy nie złożył, doktoratu nie bronił.
 • Animator przedsiębiorczości i wynalazczości w środowisku talentów naukowych i pionierów innowacji, głównie z zagranicy (współzałożyciel i prezes powołanej w 2012 r. Fundacji Startup HUB Poland). Fundacja zajmujące się promocją polskich szans rozwojowych wśród wynalazców i pionierów zaawansowanych technologii na świecie oraz wsparciem ich w pozyskaniu kapitału na dalszy rozwój.
 • Wolontariusz w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, potem w KIGu – obecnie przewodniczący Komitetu ds. Nowych Technologii i Innowacji Krajowej Izby Gospodarczej.
 • Był ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 • Pracował w 3 funduszach VC, z czego dwa prowadził jako partner zarządzający.
 • Obecnie partner w StarFinder VC.

Pasje gościa

role playing games / Warhammer, fantastyka naukowa / fantasy

Maciej Zajda

Adwokat w kancelarii prawniczej Domański Zakrzewski Palinka

Profil zawodowy gościa

 • Specjalizuje się w prawie instytucji finansowych, rynków kapitałowych oraz prawie korporacyjnym.
 • Doradza w zakresie zagadnień rynku kapitałowego takich jak: obrót instrumentami finansowymi, nabywanie znacznych pakietów akcji, przeprowadzanie publicznych wezwań, delisting czy obowiązki informacyjne emitentów. Na bieżąco doradza spółkom kapitałowym w zakresie wewnętrznej obsługi korporacyjnej.
 • Świadczy doradztwo regulacyjne dla polskich oraz zagranicznych instytucji finansowych i fintechów, w szczególności firm inwestycyjnych oraz instytucji płatniczych.
 • Uczestniczy również w projektach o charakterze M&A w szczególności w obszarze spółek publicznych, przy udziale funduszy private equity venture capital  oraz w sektorze nowych technologii i gier video. Nadzoruje przygotowanie raportów due diligence, negocjuje i tworzy główne umowy transakcyjne.
 • Swoje doświadczenie transakcyjne i w zakresie obsługi korporacyjnej wykorzystuje jako koordynator projektu DZP | Future, doradzając i wspierając w pozyskaniu finansowania przedsiębiorców z rynku start-up.
 • Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

Pasje gościa

kolarstwo / rowery, góry / turystyka, capoeira
Jeżeli spodobał Ci się ten artykuł podziel się nim ze znajomymi:
Nota prawna

Informacje zawarte w audycjach „Transakcje z pasją” nie stanowią porady prawnej lub inwestycyjnej. Autor oraz osoby w nich występujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte przez odbiorców w sprawach ich dotyczących lub za decyzje inwestycyjne podejmowane na rynku finansowym, w oparciu o informacje przekazane w którejkolwiek z audycji.

Decyzje podejmowane przez odbiorców audycji w sprawach ich dotyczących lub decyzje inwestycyjne podjęte na rynku finansowym powinny być każdorazowo przeanalizowane w ramach konkretnego stanu faktycznego, który w zależności od okoliczności, podmiotu, który decyzje podejmuje, potrzeb, założonych celów oraz posiadanych środków będzie uzasadniał zastosowanie adekwatnych działań, w tym przyjęcie konkretnego ryzyka, w celu osiągnięcia oczekiwanych skutków, które decyzja ma wywołać.

Prywatne poglądy i opinie wyrażone w poszczególnych audycjach są prywatnymi poglądami i opiniami autora oraz osób w nich występujących i nie muszą pokrywać się z działaniami oraz stanowiskami podmiotów, w których te osoby są zatrudnione lub, z którymi współpracują.